БЛОГ

Одобрение на проектно продложение

Лого Европейски съюз

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпила в резултат отепидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: БИО АКЦЕНТ ЕООД

Обща стойност: 8800 лв., от които 7480 лв. европейско и 1320 лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.09.2020 г. Край: 02.12.2020 г.

Резултат: Погасяване на разходи в следствие пандемията COVID-19

 

 

 назад